Prijedor - Majora Milana Tepića bb - Tel. +387 52 212 000, 080 05 12 00

Bežični internet je servis koji Vam omogućava da bez telefonske linije imate stalni pristup internetu putem radio talasa. U uslovima u kojima je jako teško doći do telefonske linije, a veze su loše i računi astronomski, bežični internet predstavlja pravo rješenje za Vas.

Da biste mogli da se koristite mogućnostima bežičnog interneta potrebno je da imate:

  • bežičnu karticu ili uređaj i
  • antenu (ukoliko uređaj nema ugrađenu antenu)
  • Otvoren nalog na PoenNet

Sam koncept rada je zasnovan na radio talasima pomoću kojih se prenose podaci od naših servera do Vaše antene. Inače, najveća razlika između obične telefonske veze i bežičnog interneta je to što ste 24h dnevno priključeni na internet bez upotrebe telefonskog priključka. Takođe, wireless servis omogućava mnogo brže konekcije nego što je to slučaj kod telefonske konekcije.

Prilikom pristupanja u našu bežičnu mrežu, Vi se odlučujete za paket usluga koji Vama najviše odgovara.

Cjenovnik za područje Prijedora - kliknite ovdje

Cjenovnik za područje Novog Grada - kliknite ovdje

Cjenovnik za područje Ljubije - kliknite ovdje

Cjenovnik za područje Kozarca - kliknite ovdje