Prijedor - Majora Milana Tepića bb - Tel. +387 52 212 000, 080 05 12 00

PoenNet u svojoj ponudi ima i izradu web prezentacija za sve zainteresovane, po slijedećim cijenama:

  • Dizajn i idejno rješenje naslovne strane 200 KM
  • Izrada stranice do 20 Kb veličine 50 KM
  • JavaScript i Dynamic HTML 30 KM
  • Izrada grafike u našoj kreaciji 25 KM
  • Prijavljivanje na 10 pretraživača 50 KM

Izrada stranice na nekom od stranih jezika se posebno naplaćuje, s tim da je cijena niža za 30% od osnovne stranice na našem jeziku. Sam prevod naplaćuje se posebno.